Sách hay về marketing mà các marketer Phải Đọc- phần 1

17/01/2020

Mkt thì phải có khách hàng và họ chi tiền mua sản phẩm của bạn.

Mkt giỏi thì phải kiếm được khách hàng chịu chi tiền cho sản phẩm của bạn

Các cuốn sách mình hay đọc, chia sẻ với bạn:

 

1. Mkt giỏi phải kiếm được tiền của happy live.

 

2. Sói già phố wall

3. Hòn tuyết lăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc bạn thành công.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: